На чист български - "рекрутър"

На чист български - "рекрутър"
Винаги ли трябва да използваме българския еквивалент на някои чужди думи?

Защо понякога е добре да използваме чужди думи в бизнеса

Моят опит с думата "рекрутър"

TalentSight е платформа, която с помощта на изкуствен интелект помага на рекрутъри да намират пасивни кандидати по-лесно. Когато пиша за TalentSight, често използвам думата "рекрутър". Това е чужда дума, която означава човек, който търси и наема други хора за работа. Някои хора не харесват, че използвам тази дума. Те казват, че трябва да пиша "специалист човешки подбор" или "специалист по подбор на персонал" вместо "рекрутър". Това ме накара да се замисля защо използвам тази дума и дали е правилно да го правя.

Защо някои хора не харесват чуждите думи

Има хора, които смятат, че трябва да използваме само български думи. Те мислят, че ако използваме много чужди думи, нашият език ще стане по-беден. Също така, те се притесняват, че ще забравим хубавите български думи и нашата идентичност.

Защо бизнесмените използват чужди думи

От друга страна, хората в бизнеса често използват чужди думи. Те правят това, поради няколко причини:

 1. Глобална комуникация: Тези думи са познати на хора от цял свят. Това помага, когато работят с хора от други страни. Например, думата "рекрутър" се разбира в много държави, което улеснява общуването в международни компании.
 2. Точност и специфичност: Понякога чуждите думи по-точно описват дадена професия или дейност. "Рекрутър" например, се отнася специфично за човек, който търси и привлича таланти, докато "специалист човешки ресурси" е по-обща роля.
 3. Ефективност в комуникацията: В бизнес средата, където времето е ценно, кратките и ясни термини са предпочитани. "Рекрутър" е по-кратко от "специалист подбор на персонал" и спестява време в разговори и писмени комуникации. Пробвайте се да кажете "специалист по подбор на персонал" 10 пъти.
 4. Следване на идустриални тенденции: Много индустрии имат свой специфичен жаргон, който включва чужди думи. Използването на тези термини показва познаване на индустрията и професионализъм, като даже някои думи нямат еквивалент на български език.

Защо "рекрутър" може да е полезна дума

Има няколко причини, поради които "рекрутър" може да е предпочитана дума за използване в бизнеса:

 1. Тя е кратка и ясна. Лесно се използва в кратки съобщения или реклами.
 2. Много хора я разбират, дори и да не са от България.
 3. Тя точно описва работата на човека, който активно търси нови служители.
 4. Много хора в бизнеса вече я използват всеки ден.

Разковничето е в намирането на баланс

Важно е да намерим баланс между запазването на българския език и адаптирането към нуждите на съвременния свят. Ето няколко съображения:

 1. Контекстът е ключов: В различни ситуации може да е подходящо да използваме различни думи. Например, в официални документи или академични текстове е по-добре да използваме "специалист подбор на персонал". Но в ежедневната бизнес комуникация, "рекрутър" може да е по-ефективно.
 2. Езикът е жив и се променя: Трябва да помним, че езикът постоянно се развива. Много думи, които днес смятаме за чисто български, всъщност са дошли от други езици в миналото. Например, думите "компютър" и "офис" преди са били чужди, а сега са част от ежедневния ни речник.ю
💡
"А Вие гледате ли ритнитопковците на европейското?"
 1. Професионална ефективност: В моя опит с TalentSight, използването на термина "рекрутър" помага за по-бързо и ясно общуване с клиенти. Това не означава, че пренебрегвам българския език, а по-скоро, че избирам най-ефективния начин за комуникация в професионален контекст.

Заключение

Важно е да пазим българския език. Но също така е важно да позволим на езика да се променя и да отговаря на нуждите ни. Използването на думи като "рекрутър" или "хедхънтър" в бизнеса не е лошо нещо. То показва, че езикът ни е жив и се развива. Моят опит с TalentSight показва, че понякога използването на такива думи може да помогне в общуването, без да навреди на българския език.